I fremtiden vil vi trenge mer robuste produksjonslandskap enn noen gang tidligere. Vi hjelper deg å bygge dem.

God rådgivning er avgjørende for at bønder skal kunne manøvrere virksomheten gjennom ugjestmilde farvann. Få yrker må fange flere skruballer gjennom ett år og improvisere med det de har for hånden i svært krevende situasjoner enn det bønder må. Der konvensjonell rådgivning i landbruket går ut på å gi bønder konkrete råd eller metoder for å løse spesifikke problemer, jobber vi systematisk med å forstå det bakenforliggende slik at man kan behandle den virkelige årsaken og ikke symptomene. Bare da kan man få til permanent endring. Prinsippene vi jobber etter stammer fra gjennomprøvde militære planleggings og analyseverktøy omgjort til å fungere i biologiske, økonomiske og relasjonelle situasjoner som fungerer i alle situasjoner på alle kontinenter. Trenger du noen å kaste ball med for å få gården trygt inn i fremtiden? Ta kontakt

Vi tilbyr

 • Helhetlig systemanalyse av gården
  - forstå rammene og sette en retning
 • Ressursforvaltning og forståelse
  - økosystemprosessene vi høster fra
 • Helhetlig landskapsplanlegging
  - din fremtidige ressursbase
 • Helhetlig økonomiplanlegging
  - faktisk fortjeneste og reinvestering
 • Helhetlig beiteplanlegging/ regenerativt beitebruk
  - på rett sted, til rett tid av rett grunn
 • Landskapsmonitorering EOV
  - å se at man faktisk er på rett vei
 • Lære å lese naturen/beiteøkologi -

Gratis førsteråd til unge bønder

Å ta over en gård er en prosess som kan virke overveldende. Få yrkesgrupper har større krav på seg til å mestre flere faktorer enn det man møter i landbruket. Er du under 30 år og skal eller har tatt over en gård, tilbyr vi gratis førstegangsråd. Les mer om førstegangsråd her.

Ridgedale
horgen
Landbruksrådgivning