Fremtidens landbruk
starter med deg

Hva er regenerativt landbruk?

Vårt størst problem i verden i dag er underpresterende økosystemer. Regenerativt landbruk handler om å gjør noe med dette. Naturen har en enorm evne til å produsere og det er vår jobb som bønder å forstå dette før vi bruker penger og energi på ytterligere tiltak. Et landbruk som ikke bygger opp ressursen det basere seg på er utarmende og vil ikke klare seg på sikt. Det regenerative landbruket gir oss verktøy til å gjøre noe med dette.

Hva tilbyr vi?

Ingen gård er lik fordi ingen bonde er lik. Med snart 10 års erfaring med drift og rådgiving innen regenerativt landbruk gir vi skreddersydd rådgivning etter dine behov, rammer og forutsetning slik at du umiddelbart kan begynne å bygge opp ressursene ditt virke hviler på. Vi jobber etter en unik metodikk som bygger opp hele ressursgrunnlaget, både økonomisk, relasjonelt og økosystemene på kort og lang sikt. Lær mer her

Hvordan arbeider vi?

Vi har erfaring med å jobbe innen alle faser av drift innen de fleste driftsformer i landbruket. Ressurser på avveie er raskeste veien til økonomisk nederlag. Vi jobber etter en filosofi som sier; hvis du hadde mistet alt, hva kunne vi fortsatt ha gjort? Vi rådgir blant annet innen spesifikke problemstillinger, design av produksjonslandskap, beiteplanlegging og driftsplanlegging med rammeverket holistic management, med formål om å løfte helheten.

Samarbeidspartnere