Over de siste 10 årene har Anders jobbet med rådgivning av bønder, foretak og organisasjoner innen landbruk og naturvern.  Med erfaring fra storskala husdyrbesetninger, småbrukere, stølsdrift, grønnsaksprodusenter, landskapsvern og våtmarksområder i blant annet i Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Anders er utdannet master i agroøkologi fra NMBU, har studert landbruksteknikk, har en bachelor i arkitektur og design, og har bred praktisk erfaring fra landbruket og skogbruket. Anders har siden 2013 vært tilknyttet Savory Institute og det nordiske Savory nettverket som hovedlærer og rådgiver i Holistic Management. Anders er også godkjent i verifiseringssystemet Environmental Outcome Verification og er sertifisert Field Professional.

Fokuset for opplæring i Holistic Management er å trene bønder i å lese landskapet og forstå hvilke økosystem-prosesser som ligger til grunn for et produktivt landskap. Vi trener bønder i å jobbe med årsakssammenheng og analyse av komplekse situasjoner som i neste rekke blir grunnlag for en helhetlig strategi og en plan som kobler menneskene i drifta sammen med de økonomiske og økologisk rammene for produksjonen.

Tidligere oppdragsgivere

Grass fed EU

Liivimaa Lihaveis

Estlands største produsent av grassfed kjøtt til det europeiske markedet. 7000 ha våtmarksverneområder med behov for økt produktivitet og en helhetlig tilnærming til beitedyras funksjon i økosytemet.

Virgernes andelsgård

En av norges mest progressive gårder og en spydspiss innen økologisk mat og andelslandbruk. I 2017 tok de det hele ett skrittet videre med holistic management.

Gröna gårder

Grøna Gårdar er Sveriges ledende foretak for grassföra kjøtt. Vi har hatt ansvar for opplæring av produsenter, planlegging av beite og infrastruktur og rådgivning.

Rudningen Gård

Beiteplanlegging på stølsbeite i golsfjellet. Rudningen gård ønsket å øke produktiviteten til stølsbeitene og regulerer attgroing på et kostnadseffektivt sett.

Anders really understands what managing holistically is all about.
He´s really got it!
Allan Savory, founder of Savory Institute
Designer

Samarbeidspartnere