Ønsker du eller din organisasjon å lære mer om regenerativt landbruk og holistic management eller hvordan vi kan møte en fremtid hvor økosystemene vi avhenger av er sterkt truet?
Vi har lang erfaring fra å snakke for et bredt utvalg av grupper og organisasjoner. Alt fra videregående skoler, forskningsorganisasjoner, gårdbrukere og byplanleggere.

Våre foredrag gir inngående innblikk i verdens truede matsikkerhet men gir håp og klare veier til handling, ut av en overveldende situasjon hvor alt kan se mørkt ut. 
Ta kontakt