EVIG GRØNNE ENGER

muliggjøre høyst tenkbare vitalitet i økosystemene som omgir oss

Anders Lerberg Kopstad Mari Sandsund

Om oss

Evig grønne enger er en liten familiebedrift på Ringerike som over de siste 10 årene har jobbet for å fremme et regenerativt landbruk. Gården er på 90 daa og ligger i ravine-landskapet som omslutter elva Sogna før den renner ut i Tyrifjorden ved lokalsamfunnet Ask. Gården omfatter en flokk 50 vinterfôra sauer og 200 høner som alle har som hovedsyfte å regulerer vegetasjon på gården på en slik måte at maksismal fotosyntese og mangfold oppnås. Gården omfatter også en markedshage som leverer grønnsaker til det lokale markedet gjennom REKO-ringer i regionen og gårdsutsalg. Gården er sertifisert økologisk og leverer reint grasfôra lammekjøtt, egg fra beitende høns og et mangfold av grønnsaker til sine kunder. 

Kontakt oss gjerne!

Evig grønne enger i media