Et kurs i Holistic Management burde være obligatorisk for alle som vurderer å arbeide med landbruk
Tore Jardar Virgenes
Virgenes Andelsgård

Hva er Holistic management?

Det er en vanlig oppfatning å tenke at holistic management er et beitessystem. Det er det ikke.
Den kompliserte måten er å si at holistic management er rammeverk for beslutninger i forvaltningen av komplekse systemer. Den enkle måten er å si at det handler om det store bilde og de nære ting.
Rundt om i verden blir holistic management mer og mer utbredt som en ny måte å drive landbruk, og er som selve ryggraden i det regenerative landbruket, mens det som ofte blir trukket frem er bruken av beitedyr som verktøy for å øke produktiviteten til landskapet de lever av.

Det store bildet og de nære ting

Holistic Management er en enkel planleggingsprosess som hjelper oss å se det store bildet, slik at vi kan fatte beslutninger som møter egne behov uten at det skal gå på bekostning av økonomien, naturen eller menneskene.  
De nære ting peker tilbake på oss mennesker. Ingen ting hender før du har bestemt deg for hva du vil skal hende. Våre beslutninger fattes på grunnlag av tidligere erfaringer, behov, begjær og press for å nevne noen. For å være sikker på at du haver der du virkelig ønsker å havne, jobber vi etter et rammeverk med som gjør oss bevisst på det vi omgir oss med på en slik måte at vi faktisk kan gå inn å gjøre noe med det. Dette innebærer planleggingsprosesser for økonomi, landskap og beitedyr som hele tiden tar hensyn til alle de faktorer som er viktig for at vi skal kunne underholde det livsgrunnlaget vi ønsker for fremtiden. 

Hvor kan jeg lære mer?

Er du interessert i å lære mer om holistic management og regenerativt landbruk finnes to måter å gå frem på. Vi samarbeider med en rekke organisasjoner rundt om i Norden som ønsker å stå som tilbyder av kurs. Hvis du ønsker et kurs i ditt nærområde, med en gruppe likesinnede eller i en organisasjon du er tilknyttet, ta kontakt med oss og vi hjelper dere å planlegge opplæring. Avhenging av de rammene dere opererer under lager vi et undervisningsopplegg som møter deres behov. Den andre måten er å vente til det dukker opp et kurs i nærheten av deg. Ta kontakt.

kurs regenerativt

3.dager Introduksjon til holistic management

Innføring i Holistic management. Kan bygges videre med en til en oppfølging på gården, eller 3 dagers fokuskurs i Beiteplanlegging, Økonomiplanlegging, og land/EOV planlegging.

6. dager holistic management fullt kurs

Fullstendig gjennomgang av rammeverket for Holistic Management samt omfattende gjennomgang av planleggingprosessene. Deles opp i 3+2 dager, evt 2x 3 dager etter behov.

3. dager fokus planleggingsprosessene

3 dager fokus på planleggingsprosessene er en påbygging av introduksjonskurset. Hver av planleggingsprosessene gjennomgås omfattende samt arbeid med planer for egen virksomhet. 

Anders er en engasjerende kursholder som vet hva han snakker om. Han gjør planleggingsverktøyet forståelig og relevant ved å flette sammen egne erfaringer med teori og økologikunnskap. Kursdeltakerne, meg selv inkludert, ble fornøyde og inspirerte av kurset.
Hege Sundet
Norsk Landbruksrådgivning, prosjektleder JORDKARBON

Eksterne kurs 2019