Hvem er vi?

Nordisk nettverk for Regenerativt landbruk er et profesjonelt selvorganiserende nettverk av og for mennesker og foretak som ønsker å utvikle landbrukets potensiale til å rehabilitere økosystemer samtidig som man produserer nok høykvalitetsmat til å mette befolkningen. Nettverket fasiliteres av Nordic Savory Hub og er Nordens koordinator for formidlig og implementering av Holistic Management i regi av Savory Institute Global. Nettverketarbeider med organisasjoner og foretak innen alle grener av matprodusjonssystemet som ønsker å bedre forutsetningene for trygg matprodusjon i fremtiden. Vårt kunnskapsnettverk har høy kompetanser innen organisasjon og ledelse, biologi, økosystemrehabilitering, husdyrfag, avl, dyrehelse, vekstodling, økonomi og strategiskplanlegging.

Hvem er du?

Ønsker du å vite mer om Nordisk nettverk for regenerativt landbruk, eller ser at du kan ha noe bidra med for å løfte fremtidens matproduksjon? Kontakt oss